top of page

High Performing Leaders

Chương trình đào tạo kết hợp khai vấn nhằm cải thiện hiệu suất và năng lực của đội ngũ quản lý trong tổ chức, hướng tới những Nhà Lãnh đạo hiệu suất cao.

Tại sao bạn cần tham gia High Performing Leaders?

Kết hợp giữa 2 yếu tố Đào tạo & Khai vấn, High Performing Leaders giúp các quản lý phát triển năng lực lãnh đạo thực chiến và hiệu quả. 

Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cụ thể, kết quả thực tế, để học viên có thể ứng dụng vào doanh nghiệp, hỗ trợ cho công việc của đội nhóm và tổ chức.

Nếu bạn đang trăn trở với việc làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo hiệu quả cho các quản lý, High Performing Leaders tại Q.Coaching chính là giải pháp bạn cần quan tâm.

Tại sao bạn nên chọn
High Performing Leaders tại Q.Coaching?

Thực tiễn

Sau mỗi buổi học, người tham gia có thể tạo ra những kết quả cụ thể trong công việc.

Đo lường được

Nhấn mạnh vào việc tạo ra các kết quả có thể đo lường được, nhắm mang lại lợi ích thiết thực cho cả người tham gia và tổ chức. 

Tập trung kết quả

Không chỉ hoàn thiện về kỹ năng cá nhân, kết quả thực tế của từng học viên cũng được ghi lại nhằm phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

Thiết kế riêng

171 trang tài liệu kèm worksheet, bảng biểu, form mẫu dành cho người tham gia ghi nhận kết quả thực hành cho mỗi buổi học. Có thể áp dụng ngay. 

Tiếp cận mạnh mẽ

Phương pháp tiếp cận bao gồm khai vấn, điều phối, sự hỗ trợ từ các bạn học, thiết lập mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ và cả chương trình dài hạn.

Điểm khác biệt so với chương trình
đào tạo truyền thống

Chương trình đào tạo

truyền thống

 • Các nguyên tắc mang tính ép buộc, một phù hợp cho tất cả.

 • Nhấn mạnh vào việc kiểm tra các điểm học tập

 • Không có quy trình theo dõi chặt chẽ

 • Làm cho những nhà quản lý hiệu suất cao dễ chán nản

 • Đào tạo một chiều

 • Không đo lường được hiệu suất sau đầu tư (ROI)

Chương trình phát triển nhà Lãnh đạo hiệu suất cao

 • Được cá nhân hoá, cách học linh hoạt

 • Nhấn mạnh vào các kết quả và giá trị

 • Theo dõi liên tục nhằm đạt được các kết quả bền vững

 • Gắn kết, linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho các nhà lãnh đạo hiệu suất cao

 • Các phương pháp tiếp cận đa dạng, nhiều chiều bao gồm khai vấn, sự hỗ trợ từ bạn học, điều phối, các ca ví dụ thực tế, theo dõi kết quả, có sự tham gia của quản lý trực tiếp….

 • Đo lường ROI ngay từ khi bắt đầu học cho đến khi hoàn thành khoá học

Chương trình đào tạo

 • Học xuyên suốt trong 12 tháng

 • Mỗi tháng 01 buổi học 04 tiếng

 Sau 1 năm, học viên sẽ tham dự buổi tốt nghiệp để chia sẻ các thành tựu, các kết quả đã đạt được và các kế hoạch tiếp theo.

Image by Conny Schneider

Nội dung 12 tháng đào tạo

Buổi 1

Làm quen và thảo luận về định hướng, mục tiêu 

Buổi 2

Các nguyên tắc lãnh đạo về Kỷ luật, Hành vi và Thói quen

Buổi 3

Coaching 1:1 

Buổi 4

Lãnh đạo và Sức mạnh của Nhận thức

Buổi 5

Giao tiếp đơn giản và mạnh mẽ

Buổi 6

Gắn kết và Tạo động lực cho Nhân viên

Buổi 7

Quản lý sự dẫn đầu (Managing or Leading Up)

Buổi 8

Quản lý sự Quá tải & Chủ động về Thời gian

Buổi 9

Tư duy Toàn diện để có các Ý Tưởng Lớn và Giải Quyết các Vấn Đề Sống còn.

Buổi 10

Tạo sức ảnh hưởng

Buổi 11

Mạng Lưới Các Mối Quan Hệ của bạn và Xây dựng các Mối quan hệ Chuyên nghiệp hiệu quả

Buổi 12

Lập kế hoạch chiến lược

Buổi 13

Tạo văn hoá hiệu suất cao/Chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp

Buổi 14

Coaching 1:1 

Buổi 15

Lễ tốt nghiệp và Nâng Tầm Năng Lực Lãnh Đạo của bạn trong tổ chức

Business Meeting

Trở thành
Nhà Lãnh Đạo
hiệu suất cao
ngay hôm nay!

bottom of page