top of page

Con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của một tổ chức

heidi-fin-M2Kxb80gqcc-unsplash.jpg

- CON NGƯỜI -
là một trong những yếu tố quan trọng nhất
quyết định sự thành công của một tổ chức.

Là một nhà lãnh đạo, có phải thách thức của bạn là

 • Chưa tìm ra cách động viên, khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên hiệu quả

 • Chưa xây dựng được mối quan hệ tích cực đối với các cấp trong tổ chức

 • Chưa xây dựng được văn hóa khai vấn trong tổ chức

 • Chưa biết đến khai vấn và hiệu quả của khai vấn đối với tổ chức

 • Chưa biết cách làm mới bản thân

group-asian-business-people-business-district-talking-about-new-business-economic-outdoor-
millennial-group-young-businesspeople-asia-businessman-businesswoman-celebrate-giving-five

Và đây có phải là những điều bạn muốn thay đổi:

 • Áp dụng công cụ phát triển nhân viên hiệu quả

 • Xây dựng văn hóa khai vấn trong tổ chức

 • Thay đổi và làm mới bản thân

 • Thúc đẩy hiệu suất làm việc cao trong tổ chức

 • Cải thiện mối quan hệ với các cấp trong tổ chức

Làm thế nào để một nhà lãnh đạo có thể

thấu hiểu, cảm thông, khuyến khích, động viên cũng như thử thách đội ngũ nhân sự, để những cộng sự của bạn có thể đem lại hiệu suất làm việc cao nhất, gắn bó với tổ chức tốt nhất và là những “đại sứ hình ảnh” đáng tin cậy nhất?

Chương trình đào tạo

"Kỹ năng khai vấn dành cho lãnh đạo"

Đưa khai vấn trở thành văn hoá doanh nghiệp. Qua đó xây dựng đội ngũ Coach nội bộ chuyên nghiệp. 

group-asia-young-entrepreneurs-creative-people-looking-camera-excited-success.jpg

Quy trình 6 bước nền tảng 

Q.Coaching đào tạo theo quy trình 6 bước nền tảng, giúp các lãnh đạo hiểu sâu sắc về Coaching và nắm vững, thực hành trọn vẹn quy trình trong một phiên coach.  

Bước 1: 

Hiểu đúng về Coaching (Khai vấn)

Bước 2: 

Làm rõ sự khác biệt giữa các loại hình phát triển con người: Đào tạo, tư vấn, cố vấn & khai vấn.  

Bước 3: 

Những lợi ích khai vấn mang lại cho nhân viên, tổ chức, đặc biệt là đối với các nhà quản lý.

Bước 4: 

Các kỹ năng quan trọng nhất trong khai vấn: Kỹ năng lắng nghe chủ động và kỹ năng đặt câu hỏi mạnh mẽ

Bước 5: 

Các bước của một phiên khai vấn theo mô hình 6C:

o Tạo bối cảnh

o Làm rõ mục tiêu

o Xác nhận mục tiêu và động lực

o Lên kế hoạch để thực hiện mục tiêu

o Các thách thức có thể gặp

o Cam kết hành động để đạt được mục tiêu

Bước 6: 

Quy trình của một phiên khai vấn trọn vẹn

Sau chương trình đào tạo này, các nhà quản lý sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế trong vai trò coachee và làm việc với các Coach. Thông qua đó, bạn vừa được quan sát cách các Coach chuyên nghiệp làm việc với khách hàng, vừa có thêm kinh nghiệm để áp dụng trong các phiên coach nội bộ - là nhân viên trong đội nhóm/đồng nghiệp từ các bộ phận khác trong tổ chức

Những kết quả cụ thể

 • Hiểu và ứng dụng hiệu quả kỹ năng khai vấn trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả

 • Có thể lan tỏa tư duy khai vấn và xây nền móng cho văn hóa khai vấn trong tổ chức

 • Cải thiện mối quan hệ với các cấp trong tổ chức

 • Làm mới hình ảnh của bản thân như là một nhà lãnh đạo luôn học hỏi để phát triển

 • Ứng dụng được tư duy khai vấn trong cả công việc và cuộc sống

3 điểm nổi bật của chương trình Đào tạo khai vấn tại Q.Coaching

Chương trình đào tạo

Đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng & có thể đo lường được

Đội ngũ giảng viên

Chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo khai vấn

Hỗ trợ doanh nghiệp

Triển khai sáng kiến, đưa khai vấn vào doanh nghiệp 

heidi-fin-M2Kxb80gqcc-unsplash.jpg

Cùng Q.Coaching từng bước đưa Khai vấn vào doanh nghiệp của bạn. 

bottom of page