top of page
two-young-beautiful-asian-business-woman-conversation-exchanging-ideas-work.jpg

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA KHAI VẤN LÃNH ĐẠO

Thực chiến - Không lý thuyết suông
Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

​Đầu tiên và duy nhất

Q.Coaching được ủy quyền trở thành đơn vị độc quyền của CEC (Center for Executive Coaching) tại Việt Nam, được phép giảng dạy chương trình Đào tạo Chuyên gia Khai vấn lãnh đạo bằng Tiếng Việt.

​Chứng nhận bởi

CE_Level2_Color.png
Level 2 Seal XL.png

​Bạn nhận được gì khi tham gia?

Level 2 Seal XL.png

​Chứng chỉ CEC

Được cấp chứng chỉ​Certified Executive Coach (quốc tế)

CE_Level2_Color.png

Chứng chỉ ICF

​Đủ điều kiện thi lấy chứng chỉ ICF ACC hoặc PCC

4975600.jpg

​Tài liệu độc quyền 

​Sổ tay độc quyền các phương pháp coaching hay nhất cho lãnh đạo 

Blue Simple Mindfulness News Quote Instagram Post (5).png

Associate Coaches

Được tham gia vào mạng lưới các Coach liên kết

3d_education_phone_2.jpg

​Tiếp cận tài nguyên

Thư viện hàng trăm giờ giảng và tài liệu

phong phú

5995357.jpg

​Chuyên môn & Bài bản 

Giảng viên có chuyên môn cao, đều là ICF PCC

​Giảng viên

Chuyên gia hàng đầu về Khai vấn
lãnh đạo và Đào tạo Khai vấn lãnh đạo
hands-hr-specialist-is-typing-keyboard-internet-find-best-candidates-create-international-

Các module chính

asia-businesspeople-chatting-intern-discussing-job-interview-colleagues-having-conversatio

Đăng ký 30 phút

Trải nghiệm và tư vấn về chương trình Đào tạo Chuyên gia Khai vấn Lãnh đạo

​Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Sự kiện dành cho bạn

bottom of page