top of page
Thiết kế chưa có tên (3).png

Khai vấn lãnh đạo 1:1

Món quà đặc biệt doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung, cấp cao, đội ngũ lãnh đạo trẻ và lãnh đạo mới. 

Vai trò của Coaching
với đội ngũ quản lý, lãnh đạo

Có một điều thực sự tuyệt vời mà doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung, cấp cao, đội ngũ lãnh đạo trẻ và lãnh đạo mới, đó chính là cho phép họ tham gia vào chương trình khai vấn lãnh đạo 1:1.

Coaching là một trong những công cụ đắc lực giúp các lãnh đạo đối mặt và giải quyết các thách thức đang gặp phải một cách hiệu quả và đem lại các lợi ích lâu dài. Sự khác biệt từ các chương trình khai vấn lãnh đạo của Q.Coaching chính là các công cụ khai vấn cho các vấn đề nổi cộm nhất của nhà lãnh đạo.

Đội ngũ Coach
chuyên nghiệp

Các Coach tại Q.Coaching đều là Chuyên gia Khai vấn lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý, được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế.

Đồng hành
xuyên suốt

Coach sẽ giúp các lãnh đạo gọi tên thách thức, cùng thiết kế một chương trình khai vấn đem lại hiệu quả cao, giải quyết vấn đề thường ngày nhanh chóng và hiệu quả.

Thực tế và
tập trung mục tiêu

Cách làm việc vừa tập trung vào công việc ưu tiên, vừa tập trung vào mục tiêu và kế hoạch hành động trong trung hạn, ngắn hạn và dài hạn sẽ giúp các nhà lãnh đạo trở thành các nhà lãnh đạo hiệu suất cao.

Q.Coaching cam kết

18 chủ đề Khai vấn lãnh đạo 1:1 tại Q.Coaching

Chủ đề 01

Khai vấn để thiết kế Khung năng lực của người lãnh đạo – Coaching for building Leader’s Dashboard
Demonstration
Hãy cho Q.Coaching biết nhu cầu Khai vấn của bạn
bottom of page