top of page

Chương trình đặc biệt dành riêng cho các cá nhân lần đầu làm quản lý, lần đầu làm CEO và những cá nhân là quản lý, lãnh đạo cấp trung, cấp cao cần sự đổi mới và chuyển hóa manh mẽ để kịp thời thích ứng với những biến động của thời đại mới. 

Tại sao bạn nên tham gia
Khai vấn 1:1 tại Q.Coaching?

Thiết kế dành riêng cho bạn

Chương trình được thiết kế linh hoạt theo thời gian mà bạn chủ động sắp xếp

Thực thi kế hoạch hiệu quả

Giúp bạn THỰC THI các kế hoạch một cách hiệu quả và nhanh chóng

Xây dựng đội ngũ nhân sự

Giúp bạn XÂY DỰNG và TRIỂN KHAI kế hoạch về đội ngũ nhân sự kế cận

Xây dựng tầm nhìn

Giúp bạn XÂY DỰNG tầm nhìn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Thay đổi để thích nghi

Giúp bạn THAY ĐỔI để thích nghi với sự thay đổi của doanh nghiệp và thị trường

Chọn chương trình
phù hợp với nhu cầu của bạn

group-asia-young-entrepreneurs-creative-people-looking-camera-excited-success.jpg

Xin chào các CEO mới

Bạn có thể là một CEO, một Tổng Giám đốc, một Giám đốc Điều hành. Bạn đang nắm giữ một ví trí quan trọng mang tính sống còn với toàn doanh nghiệp.

 

Đứng ở vị trí này, bạn không chỉ xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, xác định giá trị cốt lõi của tổ chức, mà bạn còn phải "nhúng mình" vào môi trường thực thi một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải dẫn dắt công ty hướng về phía trước với nền tảng vững chắc về sản phẩm, dịch vụ, tài chính, con người; bạn cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và những thay đổi không ngừng của thời cuộc. 

Nếu bạn là CEO, bạn không chỉ đảm bảo hiệu quả của tổ chức mà còn phải ý thức cao về sự cần thiết của việc xây dựng đội ngũ kế cận. Nhiệm vụ của bạn là làm thế nào để xây đội ngũ lãnh đạo trẻ, sáng tạo, thực thi hiệu quả và tiếp nối các thành tựu mà tổ chức đã đặt ra. 

Nếu bạn đang là

Lãnh đạo vừa được bổ nhiệm vào vị trí CEO

Lãnh đạo ở vị trí CEO đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân

Lãnh đạo chuẩn bị thăng tiến lên vị trí CEO

Lãnh đạo ở vị trí CEO đang tập trung xây dựng đội ngũ kế cận

Lãnh đạo ở vị trí CEO đang đứng trước các cơ hội đổi mới hoặc tái cấu trúc lại tổ chức

Vấn đề của bạn là

  • Nhận ra tổ chức có nhiều vấn đề cần làm nhưng chưa hành động ngay

  • Chưa có khả năng thích nghi với sự thay đổi

  • Chưa có sự linh hoạt ứng biến cho các tình huống mới

  • Chưa thực sự sẵn sàng cho sự chuyển đổi số

  • Chưa xây dựng được kế hoạch về đội ngũ kế cận

Khai vấn 1:1 sẽ giúp bạn

  • Trở thành CEO có phong cách hành động nhanh

  • Trở thành CEO thích nghi nhanh với sự thay đổi

  • Trở thành một CEO có tầm nhìn chiến lược và thực tế

  • Xây dựng và triển khai doanh nghiệp chuyển đổ số thành công

  • Tập trung vào triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng đội ngũ quản lý kế nhiệm

Snowy Landscape

05 điểm khác biệt của chương trình

1

Cá nhân hóa khung năng lực lãnh đạo phù hợp với mục tiêu của bạn

2

Module đã được áp dụng thành công với nhiều công ty tại Mỹ

3

Chương trình thực chiến, vừa làm vừa áp dụng được luôn trong công việc hàng ngày

4

Cung cấp công cụ để giúp bạn xây dựng và triển khai các mục tiêu đặt ra khi tham gia chương trình

5

Ba tháng follow-up (3 buổi khai vấn, mỗi buổi 60 phút) sau khi kết thúc chương trình khai vấn 1:1

Trải nghiệm của khách hàng

Dương Thanh Nhàn.jpg
Duong Thanh Nhan | Human Resources at Pod Foods
Everything happens when it is at right time. As the first time to set the schedule for coaching in Oct'2020 with my dearest Auntie Quynh then we have to postpone because of her busy schedule. Finally, we have started in Dec'2020 and I felt WOW, my Auntie coaches for me, I am so super excited and a little worried, a little curious about "What is coaching? And how I am coached by her". Time flies so fast, I finished 5 sessions of coaching with her. I would thank you Autie Quynh so much for giving me a big chance. Thank you for her listening about all my issues, my difficulties from me. And she never judges me what I am doing is right or wrong she just asked me by the open questions, next question, next question until I can realize for myself answer. I don't feel any barriers with her even we are related, I can share more of my thinkings and thoughts with her to get a better answer. The biggest I get from her coaching is changing my mindset to see anything in the big picture instead of just for myself or an individual. I learn how to set the Dashboard for My Career, a Team Career, the wheel of life, etc. Once again, thank you so much, Auntie Quynh. I would hope with "her destiny" of coaching will deliver and touching to so many people. I wish her much health, happiness, and success. Love her much!

Hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất
do chính bạn tạo ra
cùng Q.Coaching!

bottom of page