top of page
Image by Johannes Krupinski

Khám phá tài nguyên tại Q.Coaching

Kho tài nguyên của Q.Coaching là nơi bạn có thể tìm thấy những tài liệu chuyên môn về bức tranh của nghề và các lĩnh vực xoay quanh nghề khai vấn. Tài liệu do chính đội ngũ Q.Coaching thực hiện biên soạn, thiết kế.

Mock up 1.jpg

01.

Ebook Bước vào thế giới của Executive Coaching

Ebook dành cho những doanh nghiệp muốn phát triển hiệu quả và bền vững cũng như dành cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp trong vai trò Executive Coach (Chuyên gia khai vấn lãnh đạo)

bottom of page