top of page
  • Deborah Chambers Chima

Các nguyên tắc cơ bản trong khai vấn lãnh đạo

Đã cập nhật: 10 thg 10, 2022


Quảng bá và tiếp thị là những khía cạnh quan trọng của một sự nghiệp khai vấn thành công. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khai vấn lãnh đạo lại thường đặt quá nhiều sự chú ý vào những nhiệm vụ thứ yếu này mà quên đi trách nhiệm chính của mình, đó là giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Tình hình cạnh tranh ngày càng căng thẳng trên thị trường dẫn theo việc các tổ chức ngày càng tập trung hơn vào vấn đề cải thiện kết quả lợi nhuận, và việc phát triển con người trở thành một nhu cầu vô cùng quan trọng. Các thành viên nhóm có tiềm năng cao trong công ty được hưởng lợi từ việc khai vấn, từ đó tạo ra những khả năng và đóng góp mới cho sự thành công của tổ chức. Thúc đẩy kết quả và khả năng quản lý nhóm là những năng lực mà một chuyên gia khai vấn lãnh đạo cần cải thiện.


Khai vấn lãnh đạo phát triển nhờ các kỹ năng tư duy phản biện


Mỗi cá nhân muốn đạt được mục tiêu nghề nghiệp đều phải chịu trách nhiệm về vấn đề cải thiện hiệu suất của bản thân, và các chuyên gia khai vấn sẽ là người hướng dẫn của họ. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, vai trò của chuyên gia khai vấn lãnh đạo đang trở nên ngày càng quan trọng. Hãy cùng xem xét và đánh giá các nguyên tắc cơ bản trong khai vấn lãnh đạo sau đây để tránh xa việc đánh mất giá trị thực của cương vị của bạn.


khai vấn lãnh đạo là gì? Các chuyên gia khai vấn lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng trong chính dịch vụ mà họ cung cấp cho người khác. Chuyên gia khai vấn lãnh đạo là người cần tập trung và định hướng vào kết quả. Họ thường được thuê khi khách hàng muốn hoặc có nhu cầu được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu. Thành công của chuyên gia khai vấn nằm ở khả năng hỗ trợ khách hàng đạt được những tiềm năng đó. Chuyên gia khai vấn cũng rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ khách hàng. Sự nhiệt tình này xuất phát từ những trải nghiệm vượt qua các vấn đề và trở ngại tương tự như những gì khách hàng đang gặp phải. Các chuyên gia khai vấn lãnh đạo nên tạo một hồ sơ theo dõi quá trình hướng dẫn khách hàng đến khi họ đạt được mục tiêu mong muốn. Qua việc vượt qua những xung đột, khách hàng có thể hiểu ra rằng mọi vấn đề đều có thể được thành công giải quyết. Điều quan trọng nhất là chuyên gia khai vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ bất chấp mọi xung đột vì họ tin tưởng vào khả năng đạt được mục tiêu mong muốn của khách hàng.


Những chuyên gia khai vấn lãnh đạo thành công tích lũy kinh nghiệm qua đa dạng các loại môi trường chuyên nghiệp và cá nhân. Họ phát huy khả năng giải quyết vấn đề và giảm thiểu xung đột giữa mọi người. Các công ty thuê chuyên gia khai vấn vì họ là chuyên gia về chủ đề và có khả năng truyền đạt những kỹ năng đó cho người khác. Các chuyên gia khai vấn lãnh đạo phát triển bằng cách sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để đưa ra giải pháp tốt nhất. Thông qua các câu hỏi và bài tập thử thách được thiết kế để tiếp cận với những suy nghĩ về việc thất bại của khách hàng, chuyên gia khai vấn sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi khách hàng tự tin vào khả năng của mình, chuyên gia khai vấn sẽ tìm cách mở rộng suy nghĩ của khách hàng để họ có thể cân nhắc đến những khả năng mà ban đầu họ cho rằng khó xảy ra.


Tự kiểm tra - Sáu vai trò quan trọng của một chuyên gia khai vấn lãnh đạo:


1. Thử thách khách hàng để tìm hiểu sâu hơn và tạo ra các giải pháp khả thi nhất.

2. Đưa ra phản hồi giúp khách hàng tìm ra câu trả lời dẫn đến giải pháp mong muốn của họ.

3. Lắng nghe các thông điệp ẩn và đảm bảo khách hàng tập trung vào những mục ưu tiên.

4. Tạo ra một môi trường khiến khách hàng có thể tin tưởng vào quá trình dẫn đến thành công.

5. Tìm cách tạo ra vấn đề và rắc rối đòi hỏi khách hàng vượt lên và tiến đến cấp độ phát triển tiếp theo.

6. Đóng vai trò là yếu tố chịu trách nhiệm cho việc đạt được mục tiêu.


Ba hướng tiếp cận của khai vấn lãnh đạo


Khi làm việc với khách hàng, bạn sẽ cần điều chỉnh cách tiếp cận của mình dựa trên nhu cầu của khách hàng. Thông thường, bạn có thể sử dụng một trong ba cách tiếp cận để dẫn dắt khách hàng đến với mục tiêu họ mong muốn. Ba cách tiếp cận hiệu quả nhất là:

1. Khai vấn tổ chức

2. Khai vấn nhóm

3. Khai vấn cá nhân


1. Khai vấn tổ chức

Các công ty ký hợp đồng với các chuyên gia khai vấn lãnh đạo để đạt được mục tiêu cụ thể nào đó của tổ chức. Những mục tiêu này có thể bao gồm từ làm việc trực tiếp với nhóm điều hành đến các buổi khai vấn với nhân viên được giao. Ví dụ, chuyên gia khai vấn có thể hỗ trợ nhóm điều hành lập ra một quy trình tổ chức chiến lược để tăng lượng mua vào ở mọi cấp. Nhân viên được tham vấn có thể là nhà lãnh đạo đang gặp khủng hoảng và đang có nhu cầu phát triển hoặc các giám đốc điều hành tiềm năng cần nhanh chóng sẵn sàng cho các nhiệm vụ sắp tới. Công ty khách hàng cần xác định nhu cầu trước khi tiếp cận và thuê chuyên gia khai vấn. Do đó, chuyên gia khai vấn được lựa chọn sẽ là những người hoặc có thành tích phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc là những chuyên gia khai vấn đã phát triển mối quan hệ nhất định với đội ngũ lãnh đạo. chuyên gia khai vấn sau đó được giao các nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức để đạt được mục tiêu mong muốn.


Tự kiểm tra - Bảy lợi ích của khai vấn lãnh đạo tổ chức:

1. Các mục tiêu của tổ chức đạt được là kết quả của sự hợp tác tập trung

2. Sử dụng chuyên gia khai vấn bên ngoài giúp hạn chế các hành động và tư duy hệ thống.

3. Các nhà lãnh đạo tiềm năng thuộc tổ chức có thể đạt được các mục tiêu kế hoạch kế nhiệm với tốc độ nhanh hơn.

4. Các nhà lãnh đạo trong khủng hoảng tạm thời có thể được lấy lại tập trung và kịp thời cứu vãn sự nghiệp.

5. Giải phóng sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo trong giải quyết các vấn đề trong tương lai.

6. Cải thiện kỹ năng giao tiếp là kết quả của chiến lược đã hoạch định.

7. Đơn giản hóa quá trình quản trị sự thay đổi.


2. Khai vấn nhóm

Một chuyên gia khai vấn lãnh đạo có thể hỗ trợ các nhóm trong việc xác định các bước tiếp theo sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một dự án. Một nhóm có thể tận dụng chuyên môn của chuyên gia khai vấn trong các lĩnh vực như phân tích phản hồi của nhóm tập trung và gợi ý giải pháp cho các vấn đề chưa được giải quyết, cản trở tiến độ hoàn thành mục tiêu của nhóm. chuyên gia khai vấn cũng có thể can thiệp khi nhóm xuất hiện tình trạng trì trệ.


Tự kiểm tra - Ba lợi ích của khai vấn lãnh đạo nhóm:

1. Xác định mục tiêu nhóm qua việc lắng nghe ý kiến của mọi thành viên trong nhóm.

2. Các thành viên trong nhóm được học cách dẫn dắt người khác một cách hiệu quả để đạt kết quả mong muốn.

3. Các thành viên trong nhóm đánh giá cao hơn và nhận thức rõ hơn về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả.


3. Khai vấn cá nhân

Việc phải hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn trong khoảng thời gian ngắn có thể là yếu tố dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ khai vấn lãnh đạo của các cá nhân. chuyên gia khai vấn có thể hỗ trợ các cá nhân bằng cách lắng nghe và đưa ra lời khuyên về giải pháp cho vấn đề.

Tự kiểm tra - Năm lợi ích của việc khai vấn lãnh đạo cá nhân:

1. Đạt được các mục tiêu của khách hàng với tốc độ nhanh chóng.

2. Xác định rõ nhu cầu của khách hàng.

3. Cách tiếp cận hợp tác với khách hàng đem lại kết quả cao hơn.

4. Giúp khách hàng tạo ra các kế hoạch hành động khả thi.

5. Nâng cao nhận thức về tiềm năng của khách hàng.


Những thách thức trong khai vấn lãnh đạo


Tương tự như bất kỳ ngành nghề nào khác, các chuyên gia khai vấn lãnh đạo cũng phải đối mặt với những thách thức nghề nghiệp. Thách thức lớn nhất nằm ở giúp khách hàng thay đổi hành vi của họ. Nhiều trường hợp khách hàng bài xích thay đổi vì họ phải nỗ lực quá nhiều. Nhiệm vụ của chuyên gia khai vấn là phải thành công giúp khách hàng nhận ra được nỗ lực họ bỏ ra rất xứng đáng với những gì họ đạt được. Thách thức thứ hai các chuyên gia khai vấn phải đối mặt là những hành vi phi lãnh đạo mang tính hệ thống. Chuyên gia khai vấn cần cân nhắc xem liệu nỗ lực bỏ ra có xứng đáng với những trắc trở họ phải trải qua để duy trì củng cố trạng thái cần thiết ở mọi cấp độ của tổ chức hay không.


Một thách thức thường gặp khác là khi gặp phải các tổ chức thiếu tầm nhìn chiến lược hoặc không có năng lực bám sát các mục tiêu đã định. Để giúp khách hàng định hình lại và làm mới bản thân, chuyên gia khai vấn cần hiểu tầm quan trọng của việc bám sát từng bước trong quá trình đưa khách hàng đến đích.


Chuyên gia khai vấn lãnh đạo giỏi phát triển qua việc tạo ra tác động mong muốn để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ và hơn thế nữa. Tuy nhiên, việc đi lệch hướng với mục tiêu nghề nghiệp chân chính có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chuyên gia khai vấn và khách hàng của họ. Tự kiểm tra này và đánh giá định kỳ các nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản có thể ngăn việc đi lệch hướng và đưa ra những giải pháp hữu dụng hơn cho khách hàng hiện tại cũng như cho tất cả khách hàng của bạn trong tương lai.


Tác giả: Deborah Chambers Chima là Chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Chambers Consulting Group. Đây là tổ chức chuyên sử dụng phương pháp tiếp cận hợp tác để tăng năng suất thông qua phát triển năng lực lãnh đạo. Deborah là nhà quản lý công ty từng đoạt giải thưởng. Bà cũng là thành viên thuộc những tổ chức sau: Hiệp hội Diễn giả Quốc gia, Liên đoàn chuyên gia khai vấn Quốc tế, Liên minh chuyên gia khai vấn Chuyên nghiệp Đen và Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ.

6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page